New Page 2
__________________________________________________________________________


Turen til kulminerne
Der er stadig kulminer på Færøerne. De ser ud som guldminerne i amerikanske westerns, og der graves på præcist samme måde. Men inden man kommer til minerne, er der som alle andre steder på Suderø en smuk og grøn tur.
Fjeldtur - også for dem der ikke kan lide fjeldvandring
Man kan vælge at gå eller køre til minerne. Uanset hvad man gør, er turen grøn og smuk, og da den sidste del af turen er en uasfalteret vej, kan man også vælge turen for vandringens skyld. Man går mellem fjeldene og dalene, men på flad grund uden bratte stigninger, så man kan tage det som en fjeldtur for dem, der egentlig ikke bryder sig om fjeldvandring eller bratte afgrunde.

Hundredeårig historie
Når man begynder at nærme sig minerne, ser man hist og her resterne af de gamle tovbaner, der tidligere bragte kullet ned til bygden.

Minerne er anlagt for mere end hundrede år siden, inden der fandtes biler og for den sags skyld veje på Suderø.

Billedet er taget kl. 21.00, om aftenen da skyerne fra havet begyndte at trække ind i dalene nedenfor.

De gamle skakter
Minerne graves vandret ind i fjeldsiden, og forlades, når der ikke er mere kul omkring skakten, hvorefter man rydder op og flytter 50-100 meter og anlægger den næste skakt.

I fjeldsiden ser man derfor mange forladte skakter. På billedet er det dog en igangværende skakt, hvad der ses af tipvognen indenfor og de nye afstivnings-rafter udenfor.

Interessant uhygge
Skakterne er smalle og mørke, men ikke desto mindre arbejdes der dagligt her. Ikke for turisternes skyld, men for færingerne selv, der foretrækker kullene til brændeovne o.l., måske også for at holde fast i en hundredeårig kulturarv.

Der arbejder 3-5 personer i minerne. Kullet pakkes på stedet i 5-kilos sække.

I sæsonen er der omvisning - eller måske snarere "indvisning" - tidspunkter aftales på forhånd med turistkontoret i Tvøroyri. Rundvisningen varer ½ - 1 time, og koster kr. 50,00 pr. person. Der er plads til maks. 10 personer i en rundvisning.